FAIRY BRIDGE XX

5 6 7 8 9

FAIRY BRIDGE XX Details Details

Mare 1975 Brown

xxBOLD REASON XX  Details Details

xx

1968 Brown

Lic.: xx


HAIL TO REASON XX  Details Details

xx

1958 Bay

Lic.: xx


TURN-TO XX  Details Details

xx 1951NOTHIRDCHANCE XX  Details Details

xx 1948LALUN XX  Details Details

xx

1952 Brown


DJEDDAH XX  Details Details

xx 1945BE FAITHFUL XX  Details Details

xx 1942SPECIAL XX  Details Details

xx

1969 Brown


FORLI XX  Details Details

xx

1963 Chestnut

Lic.: xx


ARISTOPHANES XX  Details Details

xx 1948TREVISA XX  Details Details

xx 1951THONG XX  Details Details

xx 064515064

1964 Brown


NANTALLAH XX  Details Details

xx 1953ROUGH SHOD XX  Details Details

xx 1944(TB-5)
ROUGH SHOD XX v. GOLD BRIDGE XX
u. DALMARY XX v. BLANDFORD XX
u. SIMON'S SHOES XX v. SIMON SQUARE XX
u. GOODY TWO-SHOES XX v. ISINGLASS XX
u. SANDAL XX v. KISBER XX
u. SHOESTRING XX v. KNIGHT OF THE GARTER XX
u. BOWSTRING XX v. TOM BOWLINE XX
u. TOXOPHILITE MARE XX v. TOXOPHILITE XX
u. MELBOURNE MARE XX v. MELBOURNE XX
u. MISS WHIP XX v. THE PROVOST XX
u. MISS WHIP XX v. JERRY XX
u. GEORGIANA XX v. WOFUL XX
u. SHEPHERDESS XX v. SHUTTLE XX
u. BUZZARD MARE XX v. BUZZARD XX
u. ANN OF THE FOREST XX v. KING FERGUS XX
u. MISS WEST XX v. MATCHEM XX
u. REGULUS MARE XX v. REGULUS XX
u. YOUNG EBONY XX v. CRAB XX
u. EBONY XX v. FLYING CHILDERS XX
u. OLD EBONY XX v. BASTO XX
u. THE MASSEY MARE XX v. MASSEYS BLACK BARB XX

1st mother: SPECIAL XX (FORLI XX X NANTALLAH XX), xx, 1969

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: THONG XX (NANTALLAH XX X GOLD BRIDGE XX), xx, 1964

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: ROUGH SHOD XX (GOLD BRIDGE XX X BLANDFORD XX), xx, 1944

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: DALMARY XX (BLANDFORD XX X SIMON SQUARE XX), xx, 1931

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.