SHAGYA V

5 6 7 8 9

SHAGYA V Details Details

Stallion 1880

Shagya

Lic.: ShagyaSHAGYA II  Details Details

Shagya

1863 Grey

Lic.: ox


SHAGYA X  Details Details

ox

1855 Grey

Lic.: ox


SHAGYA IV  Details Details

Shagya 1841307 SAMHAN  Details Details

Shagya 1845279 SHAGYA VII  Details Details

Shagya

1858 Grey


SHAGYA VII  Details Details

Shagya 185167 SIGLAVY XV  Details Details

Shagya 1847Add dam


1st mother: ( X ), ,

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: ( X ), ,

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: ( X ), ,

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: ( X ), ,

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.