VIXENETTE XX

5 6 7 8 9

VIXENETTE XX Details Details

Mare 1944 Chestnut

xxSICKLE XX  Details Details

xx

1924 Brown

Lic.: xx


PHALARIS XX  Details Details

xx

1913 Dark brown

Lic.: xx


POLYMELUS XX  Details Details

xx 1902BROMUS XX  Details Details

xx 1905SELENE XX  Details Details

xx

1919 Brown


CHAUCER XX  Details Details

xx 1900SERENISSIMA XX  Details Details

xx 1913LADY REYNARD XX  Details Details

xx

1939


GALLANT FOX XX  Details Details

xx

1927

Lic.: xx


SIR GALLAHAD III XX  Details Details

xx 1920MARGUERITE XX  Details Details

xx 1920NERVA XX  Details Details

xx

1928 Brown


FAIR PLAY XX  Details Details

xx 1905ZEPHYRETTA XX  Details Details

xx 1922(TB-4m)
ZEPHYRETTA XX v. LEMBERG XX
u. ROSE POMPON XX v. ROCK SAND XX
u. MARTHA GORMAN XX v. SIR DIXON XX
u. SALLIE MCCLELLAND XX v. HINDOO XX
u. RED AND BLUE XX v. ALARM XX
u. MAGGIE B B XX v. AUSTRALIAN XX
u. MADELINE XX v. BOSTON XX
u. MAGNOLIA XX v. GLENCOE XX
u. MYRTLE XX v. MAMELUKE XX
u. BOBADILLA XX v. BOBADIL XX
u. PYTHONESS XX v. SORCERER XX
u. PRINCESS XX v. SIR PETER XX
u. DUGANNON MARE XX v. DUNGANNON XX
u. TURF MARE XX v. TURF XX
u. SISTER TO PETWORTH XX v. HEROD XX
u. GOLDEN GROVE XX v. BLANK XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1st mother: LADY REYNARD XX (GALLANT FOX XX X FAIR PLAY XX), xx, 1939

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: NERVA XX (FAIR PLAY XX X LEMBERG XX), xx, 1928

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: ZEPHYRETTA XX (LEMBERG XX X ROCK SAND XX), xx, 1922

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: ROSE POMPON XX (ROCK SAND XX X SIR DIXON XX), xx, 1910

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.