×

NOBLE JAY XX

5 6 7 8 9

NOBLE JAY XX Details Details

Stallion 1959 Brown

xx

Lic.: xxDOUBLE JAY XX  Details Details

xx

1944 Bay

Lic.: xx


BALLADIER XX  Details Details

xx

1932 Black

Lic.: xx


BLACK TONEY XX  Details Details

xx 1911BLUE WARBLER XX  Details Details

xx 1922BROOMSHOT XX  Details Details

xx

1926


WHISK BROOM II XX  Details Details

xx 1907CENTRE SHOT XX  Details Details

xx 1905NOBLE NURSE XX  Details Details

xx

1954 Brown


COUNT FLEET XX  Details Details

xx

1940 Brown

Lic.: xx


REIGH COUNT XX  Details Details

xx 1925QUICKLY XX  Details Details

xx 1930GALLANT NURSE XX  Details Details

xx

1946 Dark brown


WAR ADMIRAL XX  Details Details

xx 1934OMAYYA XX  Details Details

xx 1931(TB-1n)
OMAYYA XX v. SIR GALLAHAD III XX
u. OMMIAD XX v. OMAR KHAYYAM XX
u. SUNSTEP XX v. SUNSTAR XX
u. ASCENSEUR XX v. EAGER XX
u. SKYSCRAPER XX v. AYRSHIRE XX
u. CHELANDRY XX v. GOLDFINCH XX
u. ILLUMINATA XX v. ROSICRUCIAN XX
u. PARAFFIN XX v. BLAIR ATHOL XX
u. PARADIGM XX v. PARAGONE XX
u. ELLEN HORNE XX v. REDSHANK XX
u. DELHI XX v. PLENIPOTENTIARY XX
u. PAWN JUNIOR XX v. WAXY XX
u. PAWN XX v. TRUMPATOR XX
u. PRUNELLA XX v. HIGHFLYER XX
u. PROMISE XX v. SNAP XX
u. JULIA XX v. BLANK XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BONNY LASS XX v. BAY BOLTON XX
u. DARLEY ARABIAN MARE XX v. DARLEY ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK
u. TAFFOLET BARB MARE XX v. TAFFOLET BARB XX
u. WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. TREGONWELLS NATURAL BARB MARE XX

1st mother: NOBLE NURSE XX (COUNT FLEET XX X WAR ADMIRAL XX), xx, 1954

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: GALLANT NURSE XX (WAR ADMIRAL XX X SIR GALLAHAD III XX), xx, 1946

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: OMAYYA XX (SIR GALLAHAD III XX X OMAR KHAYYAM XX), xx, 1931

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: OMMIAD XX (OMAR KHAYYAM XX X SUNSTAR XX), xx, 1924

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.