SKARB XX

5 6 7 8 9

SKARB XX Details Details

Stallion 1936

xx

Lic.: xxBAFUR XX  Details Details

xx

1921 Brown

Lic.: xx


FERVOR XX  Details Details

xx DE306060014306

1906 Dark brown

Lic.: xx


GALTEE MORE XX  Details Details

xx 1894FESTA XX  Details Details

xx 1893BRACING AIR XX  Details Details

xx

1911 Chestnut


HANNIBAL XX  Details Details

xx 1891BUTTERFLY DANCE XX  Details Details

xx 1899FORTUNA XX  Details Details

xx

1924


MANTON XX  Details Details

xx

1917 Brown

Lic.: xx


BAYARDO XX  Details Details

xx 1906JANE GREY XX  Details Details

xx 1900HABE XX  Details Details

xx

1917


CON AMORE XX  Details Details

xx 1901BOSZORKA XX  Details Details

xx 1908(TB-1k)
BOSZORKA XX v. BEREGVOLGY XX
u. RED ROSE XX v. KISBER OCSCSE XX
u. RED HOT XX v. ISONOMY XX
u. RED FLAG XX v. LORD LYON XX
u. ROUGE ROSE XX v. THORMANBY XX
u. ELLEN HORNE XX v. REDSHANK XX
u. DELHI XX v. PLENIPOTENTIARY XX
u. PAWN JUNIOR XX v. WAXY XX
u. PAWN XX v. TRUMPATOR XX
u. PRUNELLA XX v. HIGHFLYER XX
u. PROMISE XX v. SNAP XX
u. JULIA XX v. BLANK XX
u. PARTNER MARE XX v. PARTNER XX
u. BONNY LASS XX v. BAY BOLTON XX
u. DARLEY ARABIAN MARE XX v. DARLEY ARABIAN
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK
u. TAFFOLET BARB MARE XX v. TAFFOLET BARB XX
u. WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. TREGONWELLS NATURAL BARB MARE XX

1st mother: FORTUNA XX (MANTON XX X CON AMORE XX), xx, 1924

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: HABE XX (CON AMORE XX X BEREGVOLGY XX), xx, 1917

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: BOSZORKA XX (BEREGVOLGY XX X KISBER OCSCSE XX), xx, 1908

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: RED ROSE XX (KISBER OCSCSE XX X ISONOMY XX), xx, 1895

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.