AMPERE

Available at:
Sold by:
2005
2005
5 6 7 8 9

AMPERE Details Details

Stallion 2005 Brown 1.67m

KWPN 528003200504946 Stb. WFFS-free

Lic.: BAVAR, OLDBG, HANN, SWB, WESTF, KWPN, RHEIN, SATHU, HOLST

SWB 1225ROUSSEAU  Details Details

KWPN 528003199807418 Stb. pref

1998 Brown 1.73m

Lic.: SWB, HANN, KWPN, SF, OLDBG, RHEIN


FERRO  Details Details

KWPN 528003198700151 pref WFFS-free

1987 Black 1.69m

Lic.: HANN, BAVAR, RPSI, OLDBG, RHEIN, KWPN

Grand Prix dr.

ULFT  Details Details

KWPN 1978BRENDA  Details Details

KWPN 1983ZSUZSA  Details Details

KWPN 528003198106478 prest sport(dr) ster

1981 Chestnut 1.73m

L3T2 (USA) / Adv.m. (UK)

ROEMER  Details Details

WESTF 1975

1.40m sj, Grand Prix dr.

LANDY  Details Details

KWPN 1970LARIVOLA  Details Details

KWPN 528003199302987 keur pref

1993 Brown 1.66m

L1T1 (USA) / Nov (UK)

FLEMMINGH  Details Details

HOLST DE321210065187 pref

1987 Brown 1.70m

Lic.: KWPN, RHEIN, OLDBG, SF

L6 (USA) / 4'3'' (UK) (1.30m sj.)

LACAPO  Details Details

HOLST 1980TEXAS  Details Details

HOLST 1981FARIVOLA  Details Details

KWPN 528003198700654 prest ster pref

1987 Dark brown 1.65m


AMOR  Details Details

HOLST 1959ARIVOLA  Details Details

KWPN 1982(Merrielijn 126, fokfamilie 387)
ARIVOLA v. FARN
u. UVOLA v. RIGOLETTO
u. ODETTE v. AMOR
u. EVOLA v. WALDO
u. VOLA v. ROTAN
u. PICOLA v. JUPITER
u. COPILA v. WEIMER
u. PICOLA v. DADONUS
u. KEMMA v. USURPATOR
u. DJEMMA I v. OLIVIER

1st mother: LARIVOLA (FLEMMINGH X AMOR), KWPN, 1993

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: FARIVOLA (AMOR X FARN), KWPN, 1987

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: ARIVOLA (FARN X RIGOLETTO), KWPN, 1982

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: UVOLA (RIGOLETTO X AMOR), KWPN, 1978

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.
<
>