AFRICAN DRUM XX

5 6 7 8 9

AFRICAN DRUM XX Details Details

Stallion 1960 Chestnut 1.70m

xx BB2148

Lic.: xx, BWP, Sprt, SBSCHANTEUR XX  Details Details

xx

1942 Brown

Lic.: xx


CHATEAU BOUSCAUT XX  Details Details

xx

1927 Brown

Lic.: xx


KIRCUBBIN XX  Details Details

xx 1918RAMONDIE XX  Details Details

xx 1920LA DIVA XX  Details Details

xx

1937 Dark brown


BLUE SKIES XX  Details Details

xx 1927LA TRAVIATA XX  Details Details

xx 1924MADAME X XX  Details Details

xx

1956 Chestnut


FAIR TRIAL XX  Details Details

xx

1932 Chestnut

Lic.: xx


FAIRWAY XX  Details Details

xx 1925LADY JUROR XX  Details Details

xx 1919CHANTAGE XX  Details Details

xx

1937 Chestnut


EPINARD XX  Details Details

xx 1920BLACKMAIL XX  Details Details

xx 1931(TB-14a)
BLACKMAIL XX v. BLACK GAUNTLET XX
u. RETALIATE XX v. FRIAR MARCUS XX
u. REPRISAL XX v. SIMON SQUARE XX
u. TIT FOR TAT XX v. RIGHT AWAY XX
u. TATI XX v. SPAHI XX
u. PHILANDRA XX v. PHILAMMON XX
u. ORANGE BLOSSOM XX v. HONITON XX
u. CONFECTION XX v. PLUM PUDDING XX
u. VALVE XX v. ROCHESTER XX
u. THE STEAMER MARE XX v. THE STEAMER XX
u. MOTLEY XX v. PANTALOON XX
u. BANTER XX v. MASTER HENRY XX
u. BOADICEA XX v. ALEXANDER XX
u. BRUNETTE XX v. AMARANTHUS XX
u. MAYFLY XX v. MATCHEM XX
u. STARLING MARE XX v. ANCASTER STARLING XX
u. YOUNG LOOK AT ME LADS XX v. ANCASTER GRASSHOPPER XX
u. LOOK AT ME LADS XX v. NEWTON BAY ARABIAN OX
u. YOUNG LADY MARE XX v. OLD PERT XX
u. OLD LADY MARE XX v. ST MARTIN XX
u. OLDFIELD MARE XX v. HALES TURK XX

1st mother: MADAME X XX (FAIR TRIAL XX X EPINARD XX), xx, 1956

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: CHANTAGE XX (EPINARD XX X BLACK GAUNTLET XX), xx, 1937

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: BLACKMAIL XX (BLACK GAUNTLET XX X FRIAR MARCUS XX), xx, 1931

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: RETALIATE XX (FRIAR MARCUS XX X SIMON SQUARE XX), xx, 1920

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.