EPINARD XX

5 6 7 8 9

EPINARD XX Details Details

Stallion 1920 Chestnut

xx

Lic.: xxBADAJOZ XX  Details Details

xx

1907 Chestnut

Lic.: xx


GOST XX  Details Details

xx

1898

Lic.: xx


CALLISTRATE XX  Details Details

xx 1890GEORGINA XX  Details Details

xx 1881SELECTED XX  Details Details

xx

1896


RAEBURN XX  Details Details

xx 1890IL SEGRETO XX  Details Details

xx 1882EPINE BLANCHE XX  Details Details

xx

1913 Chestnut


ROCK SAND XX  Details Details

xx

1900 Brown

Lic.: xx


SAINFOIN XX  Details Details

xx 1887ROQUEBRUNE XX  Details Details

xx 1893WHITE THORN XX  Details Details

xx

1904 Chestnut


NASTURTIUM XX  Details Details

xx 1899THORN BLOSSOM XX  Details Details

xx 1894(TB-4i)
THORN BLOSSOM XX v. MARTENHURST XX
u. EYE SWEET XX v. GALOPIN XX
u. WHIN BLOSSOM XX v. SPRINGFIELD XX
u. HAWTHORN BLOOM XX v. KETTLEDRUM XX
u. LADY ALICE HAWTHORN XX v. NEWMINSTER XX
u. LADY HAWTHORN XX v. WINDHOUND XX
u. ALICE HAWTHORN XX v. MULEY MOLOCH XX
u. REBECCA XX v. LOTTERY XX
u. CERVANTES MARE XX v. CERVANTES XX
u. ANTICIPATION XX v. BENINGBROUGH XX
u. EXPECTATION XX v. HEROD XX
u. SKIM MARE XX v. SKIM XX
u. JANUS MARE XX v. JANUS XX
u. PANTONS SPINSTER XX v. CRAB XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1st mother: EPINE BLANCHE XX (ROCK SAND XX X NASTURTIUM XX), xx, 1913

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: WHITE THORN XX (NASTURTIUM XX X MARTENHURST XX), xx, 1904

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: THORN BLOSSOM XX (MARTENHURST XX X GALOPIN XX), xx, 1894

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: EYE SWEET XX (GALOPIN XX X SPRINGFIELD XX), xx, 1886

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.