ORONIA

5 6 7 8 9

ORONIA Details Details

Mare 1996 Chestnut 1.66m

KWPN 528003199600168 prest pref sport(dr) Elite prok

PSG/Inter IJAZZ  Details Details

KWPN 528003199106398 pref Stb. WFFS-free

1991 Chestnut 1.73m

Lic.: KWPN, BAVAR, OLDBG, RHEIN, HANN, SF, SWB

Grand Prix dr.

COCKTAIL  Details Details

KWPN 528003198404191 pref Stb.

1984 Chestnut 1.68m

Lic.: OLDBG, KWPN, HANN

Grand Prix dr.

PURIOSO  Details Details

OLDBG 1974ULISSA  Details Details

KWPN 1978CHARMANTE  Details Details

KWPN 528003198404155 prest keur

1984 Chestnut 1.61m


ULSTER  Details Details

KWPN 1978

1.40m sj

WARMANTE  Details Details

KWPN 1980

L2T1 (USA) / Ele (UK)

JOYCE  Details Details

KWPN 528003199102685 ster

1991 Dark brown 1.67m

L3T1 (USA) / Med (UK)

ULFT  Details Details

KWPN 325 keur

1978 Brown 1.65m

Lic.: KWPN


LE MEXICO  Details Details

SF 1970PIA  Details Details

KWPN 1974CATINKA  Details Details

KWPN 842438 Stb.

1984 Chestnut 1.71m


STATUAR  Details Details

SF 1976KATINKA  Details Details

KWPN 1969(fokfamilie 1871)
KATINKA v. GALOPIN
u. GIRANDA v. BIZET
u. SIRANDA v. NORTON
u. MIRINSKA v. AMBO
u. EVERDINA v. ANTON
u. AMALIA v. UGOLDMAN
u. PIRINSKA v. KROONPRINS
u. KIRENSKA v. EMMO
u. IJBA III v. JOOST

1st mother: JOYCE (ULFT X STATUAR), KWPN, 1991

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: CATINKA (STATUAR X GALOPIN), KWPN, 1984

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: KATINKA (GALOPIN X BIZET), KWPN, 1969

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: GIRANDA (BIZET X NORTON), Sgldt, 1965

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.