×

WHITEBAIT XX

5 6 7 8 9

WHITEBAIT XX Details Details

Stallion 1871 Brown

xx

Lic.: xxBROWN BREAD XX  Details Details

xx

1862 Brown

Lic.: xx


WEATHERBIT XX  Details Details

xx

1842 Dark brown

Lic.: xx


SHEET ANCHOR XX  Details Details

xx 1832MISS LETTY XX  Details Details

xx 1834BROWN AGNES XX  Details Details

xx

1857 Dark brown


WEST AUSTRALIAN XX  Details Details

xx 1850MISS AGNES XX  Details Details

xx 1850LAURA XX  Details Details

xx

1864 Dark brown


LAMBTON XX  Details Details

xx

1850 Brown

Lic.: xx


THE CURE XX  Details Details

xx 1841ELPHINE XX  Details Details

xx 1837ROBIA XX  Details Details

xx

1858


ORESTES XX  Details Details

xx 1850CLARIBEL XX  Details Details

xx 1844(TB-17)
CLARIBEL XX v. TOUCHSTONE XX
u. ISABEL XX v. PANTALOON XX
u. LARISSA XX v. TRAFALGAR XX
u. METEORA XX v. METEOR XX
u. MAID OF ALL WORK XX v. HIGHFLYER XX
u. SYPHON MARE XX v. SYPHON XX
u. REGULUS MARE XX v. REGULUS XX
u. SNIP MARE XX v. SNIP XX
u. COTTINGHAM MARE XX v. COTTINGHAM XX
u. WARLOCK GALLOWAY XX v. SNAKE XX
u. OLD LADY XX v. BALD GALLOWAY XX
u. WHARTON MARE XX v. CARLISLE TURK XX
u. BYERLEY TURK MARE XX v. BYERLEY TURK

1st mother: LAURA XX (LAMBTON XX X ORESTES XX), xx, 1864

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: ROBIA XX (ORESTES XX X TOUCHSTONE XX), xx, 1858

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: CLARIBEL XX (TOUCHSTONE XX X PANTALOON XX), xx, 1844

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: ISABEL XX (PANTALOON XX X TRAFALGAR XX), xx, 1834

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.