OUT

5 6 7 8 9

OUT Details Details

Stallion 1936 Brown

SF

Lic.: SFVAS-Y-DONC  Details Details

SF 25000158500634D

1921 Chestnut

Lic.: SF


KARIKAL  Details Details

SF

1910 Brown

Lic.: SF


CERBERE  Details Details

SF 1902QUERELLE  Details Details

SF 1894POMPONNE  Details Details

SF

1915


CHEVRY  Details Details

SF 1902LUMINEUSE  Details Details

SF 1911IVOZ XX  Details Details

xx

1925


GREAT SPORT XX  Details Details

xx

1910

Lic.: xx


GALLINULE XX  Details Details

xx 1884GONDOLETTE XX  Details Details

xx 1902LALMEE XX  Details Details

xx

1920


LA FARINA XX  Details Details

xx 1911PUDEUR XX  Details Details

xx 1904(TB-4n)
PUDEUR XX v. LADAS XX
u. GRASSE XX v. MACHEATH XX
u. ANTIBES XX v. ISONOMY XX
u. ST. MARGUERITE XX v. HERMIT XX
u. DEVOTION XX v. STOCKWELL XX
u. ALCESTIS XX v. TOUCHSTONE XX
u. SACRIFICE XX v. VOLTAIRE XX
u. VIRGINIA XX v. ROWTON XX
u. PUCELLE XX v. MULEY XX
u. MEDORA XX v. SELIM XX
u. SIR HARRY MARE XX v. SIR HARRY XX
u. VOLUNTEER MARE XX v. VOLUNTEER XX
u. SISTER TO PETWORTH XX v. HEROD XX
u. GOLDEN GROVE XX v. BLANK XX
u. CROFTS SPINSTER XX v. PARTNER XX
u. BAY BLOODY BOTTOCKS XX v. BLOODY BUTTOCKS
u. GREYHOUND MARE XX v. GREYHOUND XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET'S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

1st mother: IVOZ XX (GREAT SPORT XX X LA FARINA XX), xx, 1925

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: LALMEE XX (LA FARINA XX X LADAS XX), xx, 1920

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: PUDEUR XX (LADAS XX X MACHEATH XX), xx, 1904

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: GRASSE XX (MACHEATH XX X ISONOMY XX), xx, 1895

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.