WILLAERT

Sold by:
2003
2003
5 6 7 8 9

WILLAERT Details Details

Gelding 2003 Brown 1.69m

KWPN 0302260

L5 (USA) / 3'11'' (UK) (1.20m sj.), L3T1 (USA) / Med (UK)GOODTIMES  Details Details

KWPN 528003198800055 Stb.

1988 Brown 1.66m

Lic.: KWPN, SF

L6 (USA) / 4'3'' (UK) (1.30m sj.)

NIMMERDOR  Details Details

KWPN 147 pref Stb.

1972 Brown 1.68m

Lic.: SF, KWPN, HOLST

1.60m sj

FARN  Details Details

HOLST 1959RAMONAA  Details Details

NWP 1963ZIGEUNERIN  Details Details

KWPN 528003198108304 pref prest keur

1981 Chestnut 1.65m


CALETTO I  Details Details

HOLST 1975

1.60m sj

KROKUS  Details Details

HOLST 1973NYTHARIN  Details Details

KWPN 951014 Stb.

1995 Brown 1.70m


HATTRICK  Details Details

KWPN 528003198903102 Stb.

1989 Brown 1.67m

Lic.: KWPN

1.50m sj

AHORN  Details Details

KWPN 1982

1.60m sj

BIJLOMA  Details Details

KWPN 1983CIETHARIN  Details Details

KWPN 528003198404515 pref keur

1984 Bay 1.70m


ULFT  Details Details

KWPN 1978VICTHARIN  Details Details

KWPN 1979(Merrielijn 171, fokfamilie 367)
VICTHARIN v. APPLE KING XX
u. ITHARIN v. EUFRAAT
u. CATHARIN v. PASHA
u. WILFLORA v. ROBERTO
u. STINA v. DIAMANT
u. MESTINA v. OSKAR
u. DESTINA v. ROMBURG
u. ODANTE v. HOLAND
u. GICERA v. CICERO
u. ACOSSA v. MARTIN IV
u. MINA IV v. RUTHARD
u. MINA

1st mother: NYTHARIN (HATTRICK X ULFT), KWPN, 1995

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: CIETHARIN (ULFT X APPLE KING XX), KWPN, 1984

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: VICTHARIN (APPLE KING XX X EUFRAAT), KWPN, 1979

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: ITHARIN (EUFRAAT X PASHA), KWPN, 1967

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.