Become HT Member

Offspring of SHURA XX

6 Results
(1 - 6)
NameR/SLic.SireDam sireSexYearStudb.PredicatesSport
SAMUN XX
ESPRESSO XXBIRKHAHN XXStallion1967xx
STOA XX
PANTHEON XXBIRKHAHN XXMare1968xx
SCHIWAGO XX
MASETTO XXBIRKHAHN XXStallion1969xx
SHEBA XX
DSCHINGIS KHAN XXBIRKHAHN XXMare1970xx
SILJA XX
MASETTO XXBIRKHAHN XXMare1971xx
SHANTOU XX
CHARLOTTOWN XXBIRKHAHN XXMare1973xx
6 Results
(1 - 6)
Snow
Snow
Snow
Snow