Become HT Member

Offspring of SHAGYA IV

5 Results
(1 - 5)
NameR/SLic.DamDam sireSexYearStudb.PredicatesSport
SHAGYA VI
496 MAESTOSO XXVStallion1848Bàbolna Studbook
94 SHAGYA IV
Mare1850Shagya
SHAGYA VII
749 SIGLAVY XIISIGLAVY XIIStallion1851Shagya
1 SHAGYA IV
100 SAMHANSAMHANMare1854Shagya
SHAGYA X
307 SAMHANSAMHANStallion1855ox
5 Results
(1 - 5)
Snow
Snow
Snow
Snow