Become HT Member

Offspring of ZAVAROS

5 Results
(1 - 5)
NameR/SLic.DamDam sireSexYearStudb.PredicatesSport
ROZMARING
SZEPLAK V. ZSOKASZEPLAK VMare1978HSH
1.50m Jump.
ZATONY
ROZSIKA HELENKEROKUS XXMare1984HSH
CCI4*
ZSIZSIK
MAGISTER EVAMAGISTERMare1984HSH
CCI4*
ZSIZSIK
MAGISTER EVAMAGISTERMare1984HSH
ZENIT
MAGISTER EVAMAGISTERMare1996HSH
5 Results
(1 - 5)
Snow
Snow
Snow
Snow